Standox 2K Plasticiser (Elastik Katkı)

• Tüm MS ve VOC vernik sistemler
• Standox dolgu astarları için uygundur
• Oto plastik parça ve panel tamiri
• Uzun süreli elastikiyet (esneklik) sağlar
• Orta/sert plastik parça ygulamalarında; sonkat boyalar, vernikler ve astarlara %15 oranında ilave ediniz